VÝKUP ODPADŮ

NOVĚ !!!

  • výkup papíru, časopisů, letáků, kartonu
  • svoz sběrového papíru a igelitové fólie
  • pravidelný odvoz veškerého využitelného papíru a igelitové fólie z objektů
  • dodání dokladů pro MŽP o nakládání s odpadem